تبلیغات
**(پرانــــتـــــــز زنـــــــدگیــــــــــــم)** - که دل میبری هنوز






















**(پرانــــتـــــــز زنـــــــدگیــــــــــــم)**

دهانمـــــ پر از حرف است ولی .....با دهان پر که نمیشود حرف زد.....

 

ای یار دور دست که دل می بری هـنوز
 
چون آتش نهفته به خـاکـستـری هـنـوز
 
هر چند خط کشیده بـر آیـیـنه ات زمـان
 
در چشمم از تمامی خوبان، سـری هـنـوز
 
سـودای دلـنـشـیـن نـخـستین و آخرین!
 
عـمـرم گذشت و تـوام در سـری هـنـوز
 
ای چلچراغ کهنه که زآن سوی سال ها
 
از هـر چـراغ تـازه، فـروزان تــری هـنــوز
 
بـالـیـن و بـسـتـرم، هـمـه از گل بیاکنی
 
شب بر حریم خوابم اگر بـگـذری هـنـوز
 
ای نـازنـیـن درخـت نـخـسـتین گناه من!
 
از مـیـوه هـای وسـوسـه بــارآوری هنوز
 
آن سیب های راه به پـرهـیـز بـسـتـه را
 
در سایه سار زلف، تو مـی پـروری هنوز
 
وان سـفــره شـبــانــه نـان و شـراب را
 
بر میزهای خواب، تو می گستری هنوز
 
با جرعه ای ز بوی تو از خویش می روم
 
آه ای شراب کهنه کـه در ساغری هنوز 
 
 حسین منزوی

نوشته شده در یکشنبه 15 شهریور 1394 ساعت 07:17 ب.ظ توسط ^fatemeh^ نظرات |



قالب جدید وبلاگ پیچك دات نت